Studio pilates M yoga Email:   |   Telefon: 734 707 217   |   Gorkého 619/17, Liberec

Pilates pro ženy

Studio pilates M jóga Liberec » Pilates pro ženy

Historie a principy cvičení Pilates:

Joseph Hubertus Pilates se narodil roku 1883 v Německu, ale kořeny jeho rodiny sahají až do Řecka. Joseph jako dítě trpěl astmatem, křivicí a revmatickou horečkou, byl však odhodlán své handicapy překonat. Již ve 14 letech měl dokonale vypracované a zdravé tělo. Necvičil podle zavedených fitness programů, ale kombinoval různé formy cvičení např. tanec, různé druhy sebeobrany, box. Jednou z jeho dalších inspirací byl pohyb malých dětí a zvířat. V neposlední řadě byl inspirován východními technikami, a to především yogou, kde ho nejvíce ovlivnil Krishnamacharya (1888-1989).
Z každé cvičební metody si Pilates vybral ty prvky, které pokládal za tělu nejprospěšnější a postupně z nich vytvořil svou metodu, kterou zpočátku nazýval The Art of Contrology.

Cvičení ve studiu pilates M yoga

Principy cvičení pilates:

KONCENTRACE (soustředění) - je jedním z hlavních prvků metody Pilates. Je to klíčový element pro spojení těla a mysli. Soustředěná pozornost na daný pohyb zkvalitňuje jeho provedení a umožňuje plně ovládat činnost svalů. Takzvaně provádět pohyby zamyšleným způsobem. A po té můžeme mít veškeré pohyby pod KONTROLOU.

Jeden z nejdůležitějších principů cvičení pilates je CENTRUM (střed těla) - tzv. powerhouse ze kterého vycházi veškerá práce svalů směrem k periferiím. Střed těla můžeme vnímat jako zdroj energie, odkud síla vychází.

PŘESNOST CVIČENÍ - jeden precizně provedený pohyb vám přinese více užitku, než několik nedbale provedených cviků. Kvalita je důležitější než kvantita.

PLYNULOST je dalším ze základů Pilatesova cvičení, plynulost prováděných pohybů z výchozí do konečné polohy, každá fáze pohybu má svůj smysl, který je potřeba znát, aby bylo cvičení prováděno správně.

DÝCHANÍ - dech je první a zároveň poslední známkou života. Dýchaní a jeho kontrola tvoří podstatnou část Pilatesovy metody. Metoda používá tzv. laterální dýchání. při každém cviku je stanoveno kdy je nádech a kdy je výdech. Kvalitním nádechem dodáváme tělu energii a výdechem odstraňujeme škodlivé látky ven z těla. Princip dýchání je nezbytným předpokladem pro optimální tělesnou výkonnost.

Co všechno můžete cvičením Pilates získat:

  • posílení středu těla: břišních, zádových svalů a hlubokých svalů pánevního dna
  • prevence bolestí zad
  • prevence proti onemocnění, díky důrazu na správné dýchání
  • vzpřímené držení těla
  • ladnost pohybu
  • lepší výkonnost v ostatních druzích sportu
  • pevné a štíhlé svalstvo
  • především dobrý pocit ze sebe sama, krásu těla i ducha